Sito štampa

Sito štampa je tehnika kojom je moguce ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Pogodna je za štampu na plastici, drvetu, keramici i slicnim podlogama raznih oblika i namena. Posebnu primenu nalazi u tekstilnoj industriji za štampu najraznovrsnijih tekstilnih materijala. Ova štamparska tehnika je veoma popularna kada je rec o velikim tiražima, jer iako je inicijalna cena viša nego kod ostalih tehnika, cena pojedinacnog otiska u velikim serijama je neuporedivo manja nego u drugim štamparskim procesima. Prednost otiska dobijenog na ovaj nacin je visok kvalitet, kao i njegova trajnost. To je razlog zašto se prilikom izrade najkvalitetnijih reprodukcija poznatih slika, kao tehnika iskljucivo koristi sito štampa.

Tampon štampa

Tampon štampa je tehnika duboke štampe sa indirektnim otiskivanjem gde se gumenim tamponom sa štamparske forme (klišea) boja prenosi na željeni predmet. Ova vrsta štampe se koristi najcešce za štampu na zakrivljenim površinama predmeta izradenih od raznih materijala kao što su staklo, keramika, plastika, guma, metal. Najcešci artikli koji se štampaju tehnikom tampon štampe su olovke, upaljaci, šoljice, pepeljare privesci i drugi promotivni artikli. Možete ih pronaci u našoj rubrici reklamni materijal Prednost otiska dobijenog tehnikom tampon štampe jeste njegova primenljivost. Tampon štampa pruža mogucnost otiskivanja na predmetima koji imaju neravne površine, na kojima drugim tehnikama ne bi bilo moguce štampati. Takode tampon štampa podržava štampu na predmetima izradenim od razlicitih materijala. Ova tehnika nam omugacava da štampamo na keramici, staklu, plastici…